S a k s u m d a l  T e m p e l

20.06. - 30.08.2020

«I Ø»

Runhild Hundeide
Saksumdalsvegen 1341, 2608 Lillehammer
«I Ø», tekst (utdrag fra «Tåken fra fjellet»), 2020.

«I Ø», text (excerpt from «Tåken fra fjellet»), 2020.
Uten tittel, Cernit (syntetisk modellermasse), 21x19 cm, 2020. Oversiktsbilde.

Untitled, Cernit (synthetic modeling compound), 21x19 cm, 2020. Installation view.
«I Ø», 2020. Oversiktsbilde.

«I Ø», 2020. Installation view.
«FORDUMS», olje på plate, 69x96 cm, 2020. Oversiktsbilde.

«FORDUMS», oil on board, 69x96 cm, 2020. Installation view.
«I Ø», 2020. Oversiktsbilde.

«I Ø», 2020. Installation view.
«DREID», sløyfebånd, olje og bladgull på linlerret, 36x25 cm, 2020. Oversiktsbilde.

«DREID», ribbon, oil and gold leaf on linen canvas, 36x25 cm, 2020. Installation view.
«DØS», olje og bladgull på linlerret, 56x44 cm, 2020. Oversiktsbilde.

«DØS», oil and gold leaf on linen canvas, 56x44 cm, 2020. Installation view.
«DØS», olje og bladgull på linlerret, 56x44 cm, 2020.

«DØS», oil and gold on linen canvas, 56x44 cm, 2020.
Uten tittel, Cernit (syntetisk modellermasse), 13x9 cm, 2019.

Uten tittel, Cernit (synthetic modeling compound), 13x9 cm, 2019.
Uten tittel, Cernit (syntetisk modellermasse), 21x19cm, 2020.

Untitled, Cernit (synthetic modeling compound), 21x19 cm, 2020.
«FORDUMS», olje på plate, 69x96 cm, 2020.

«FORDUMS», oil on board, 69x96 cm, 2020.
«DUS», sløyfebånd, olje og bladgull på linlerret, 56x48 cm, 2020.

«DUS», ribbon, oil and gold leaf on linen canvas, 56x48 cm, 2020.
«DREID», sløyfebånd, olje og bladgull på linlerret, 36x25 cm, 2020.

«DREID», ribbon, oil and gold leaf on linen canvas, 36x25 cm, 2020.
«DØS», olje og bladgull på linlerret, 56x44 cm, 2020.

«DØS», oil and gold leaf on linen canvas, 56x44 cm, 2020. 
3D-dokumentasjon.

3D documentation.

Runhild Hundeide «I Ø» at Tzvetnik


NO


Runhild Hundeide er utdannet ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, og Mountain School of Art, Los Angeles. Nyere utstillinger inkluderer Caravan, Oslo; Rogaland Kunstsenter, Stavanger; Podium, Oslo; Wiels, Brüssel og Tegnebiennalen, Oslo. Nyere prosjekter inkluderer «Lowest Ebb», Grünerløkka Kunsthall, Oslo; «Inertia», Oslo og Stavanger, og «September Dialouge», Oslo og Stavanger.EN


Runhild Hundeide is edcated at The Academy of Fine Art, Oslo, and Mountain School of Art, Los Angeles. Recent exhibitions include Caravan, Oslo; Rogaland Kunstsenter, Stavanger; Podium, Oslo; Wiels, Brüssel and Tegnebiennalen, Oslo. Recent projects include «Lowest Ebb», Grünerløkka Kunsthall, Oslo; «Inertia», Oslo and Stavanger, and «September Dialouge», Oslo and Stavanger.