S a k s u m d a l  T e m p e l

21.09.2019 - 06.10.2019

«Jeg vet ikke hvor jeg er»

Ihra Lill Scharning

"Kun ved å flytte deg tilbake der du kom fra gjenoppstår stedene du kjente igjen for noen sekunder siden, men da vet du allerede at alt du snudde deg vekk fra er grått igjen, og slik fortsetter det: i en slags enegrisløsende, evig runddans. Konsekvensen blir fort til at du slutter å snu deg, du blir på stedet du liker deg best og det stedet blir hele universet."

NO

  

Ihra Lill Scharning (f. 1986, Tønsberg) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö (MFA 2014).  Scharnings arbeider har tidligere vært vist ved Grønland Basar, Oslo 2018, Uqbar, Berlin (2017), Sjöbo Kunsthall (2017), Larvik Kulturnatt (2016, Raumerweiterungshalle, Berlin (2015), Gamle Ormelet, Tjøme (2015), Videonale 15, Kunstmuseum Bonn, Bonn (2015), Inter Arts Centre, Malmö (2015), Galleri Nicolai Wallner, København (2015) m.m.

 

 

 

EN

 

Ihra Lill Scharning (b. 1986, Tønsberg)  is educated from Malmö Art Academy (MFA 2014).  Her works has been shown at Grønland Basar, Oslo 2018, Uqbar, Berlin (2017), Sjöbo Kunsthall (2017), Larvik Kulturnatt (2016, Raumerweiterungshalle, Berlin (2015), Gamle Ormelet, Tjøme (2015), «Videonale 15», Kunstmuseum Bonn, Bonn (2015), Inter Arts Centre, Malmö (2015), Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen (2015) amongst others.

Saksumdal Tempel